Geschiedenis

Vanaf de oprichting in 1999 tot 2009 werkten we samen met een aantal ROC Partners, verspreid over Nederland. We opereerden onder de naam Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen (NCvB). Inmiddels werken we volledig onder de vlag van Onderwijsgroep Tilburg en is onze naam veranderd naar NCVB Bedrijfsopleidingen.

 

Het idee voor een Opleidingshuis, als opleidingsmodel van NCVB, is ontstaan vanuit het toenmalige ROC Midden-Brabant (het huidige ROC Tilburg), maar het concept is uiteindelijk op landelijke schaal uitgerold en verder ontwikkeld. De achterliggende gedachte was de vraag vanuit het bedrijfsleven naar uniforme, bedrijfsspecifieke en herkenbare opleidingen voor hun werknemers. De opleidingen sloten onvoldoende aan bij het bedrijfsleven en de kloof tussen beiden was groot.
Om hun werknemers op te leiden boden bedrijven allerlei cursussen en trainingen aan, georganiseerd door verschillende externe partijen. Om daar meer eenheid en samenhang in te krijgen bestond er bij bedrijven een behoefte aan één partij: één organisatie die alles regelt op het gebied van opleiding, training en examinering, kortom een organisatie die hun behoefte aan ontzorging vervult.
Het NCVB analyseerde de vraag van organisaties en gaf daar antwoord op door het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen op mbo-niveau.

Inmiddels zijn we als NCVB Bedrijfsopleidingen uitgegroeid naar een grote en professionele organisatie, dé HRM-partner voor bedrijven die zoeken naar een bedrijfsopleiding op maat.

prevnext

NCVB partners

  • Blokker Sector: Retail