Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de structuurfondsen van de EU en heeft tot doel de werkgelegenheid binnen de EU te bevorderen. Het ESF stimuleert scholing van werknemers als een proces van een leven lang leren en steunt projecten die:

  • werknemers opleiden om werkloosheid te voorkomen en erop te anticiperen
  • steun bieden aan carrière- en persoonlijke begeleiding van werknemers
  • werknemers aanmoedigen om hun carrière actief te sturen
  • steun bieden aan programma's voor outplacement en werknemersmobiliteit
  • zorgen voor verbetering van de toegang tot opleiding


De subsidieregeling van het ESF bestaat uit 5 acties. Voor de scholingssubsidie is Actie D van toepassing, gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde werkenden of werkenden zonder startkwalificatie. De scholingssubsidie kan oplopen tot 45% van de totale opleidingskosten.

 

Voor het verkrijgen van een ESF-subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen die verband houden met het opzetten en bijhouden van een opleidingsadministratie. NCVB Bedrijfsopleidingen neemt dat graag voor u uit handen.

prevnext

NCVB partners

  • Ipse de Bruggen Sector: Zorg en welzijn