Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Voor scholing van uw personeel kunt u een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) in uw branche. Zij stelt middelen beschikbaar voor uiteenlopende opleidingen van werknemers.

 

Er zijn veel Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds en zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. De exacte mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Vaak gaat het om subsidies, deels betaald vanuit het Europees Sociaal Fonds. Voor iedere individuele werknemer moet u een aanvraag doen. De hoogte van de fondsen zijn branchespecifiek.

 

Wilt u van het fonds gebruik maken? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Als werkgever kunt u niet zelf subsidie aanvragen.

 

Er zijn mogelijkheden om subsidies uit het O&O fonds te combineren met een ESF subsidie. Zo kunt u een groot deel van uw opleidingskosten terugvorderen.

prevnext

NCVB partners

  • Beter Bed Sector: Retail, Logistiek