Subsidieregeling Praktijkleren

 

De Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA Onderwijs) is per 1 januari 2014 omgevormd tot de subsidieregeling Praktijkleren. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

 

Doelgroepen

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor:

 • Deelnemers in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende Leerweg (bbl);
 • Studenten die een duale, technische of landbouw hbo-opleiding (combinatie van werken en leren) volgen;
 • Promovendi;
 • Deelnemers in het vmbo die een leer-werktraject volgen.

 

Voorwaarden

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

 • Erkend leerbedrijf
 • Praktijkovereenkomst (POK)
 • Minimaal 200 uur begeleide onderwijstijd per studiejaar
 • Diplomagerichte opleiding
 • Daadwerkelijke begeleiding van de student.

 

Aanvragen subsidie

Het leerbedrijf dient de subsidie Praktijkleren aan te vragen via een digitaal aanvraagformulier bij het e-loket www.rvo.nl/praktijkleren 

 

De hoogte van de subsidie is vastgesteld op maximaal € 2.700,-

 

Kenmerken aanvraag:

 • Achteraf aanvragen;
 • Geen stukken meesturen in de aanvraag zelf; 
 • Verklaren aanwezigheid relevante documenten;
 • De werkgever kan iemand machtigen.

 

Belangrijkste gegevens in de aanvraag:

 • Wie is de werkgever?
 • om welke student gaat het?
 • om welke (mbo-bbl) opleiding gaat het?
 • periode van begeleiding en aantal weken?(periode en aantal weken begeleiding kan ongelijk zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte of andere afwezigheid van student).

 

Per deelnemer moeten de volgende administratieve zaken volledig zijn:

 • Getekende praktijkleerovereenkomst
 • Aanwezigheidsregistratie deelnemer
 • Aantonen begeleiding
 • Administratieve behaalde kwalificaties/kwaliteiten.

 

Digitaal indienen

U dient de aanvraag digitaal in met een eHerkenningsmiddel betrouwbaarheidsniveau 1.

Lees meer: http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/inloggen-met-eherkenning

 

 

 De nieuwe regeling samengevat

Lopende opleidingen Tot 31 december 2013 WVA van toepassing
Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014.

Over deze periode kunt u per deelnemer een aanvraag indienen

Indienen aanvraag

Vanaf 1 juni 2014 tot 15 september 2014.

U kunt de aanvraag indienen via www.rvo.nl/praktijkleren 

Toekenning bedrag Drie maanden ná 15 september 2014 ontvangt u het bedrag op uw rekening.
Nieuwe aanvraag

Vanaf 1 augustus 2014 start het nieuwe cursusjaar.

Het inlevermoment van dat cursusjaar staat nog niet vast.

Wel is het macrobudget bekend: € 188,9 miljoen

Steekproef vanuit OCW Tijdens de steekproef door het RVO zal uw bedrijf/instelling moeten laten zien welke inspanning u geleverd heeft bij de coaching van deelnemers.
Financiering

Voordeel van de nieuwe regeling:

Er gelden geen deeltijdfactor en en toetsloon meer (zoals bij de WVA).

 

Nadeel van de nieuwe regeling:

U dien de kosten vóór te financieren omdat de toekenning van de bedragen achteraf pas plaats vindt.

Rol NCVB Bedrijfsopleidingen

Wij zullen onze klanten zo goed mogelijk informeren en bekijken op welke wijze we hen kunnen ontzorgen!

Mocht er andere informatie beschikbaar komen, dan stellen wij u daarvan direct op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVO-2 meeting 17 juniBovenstaand een impressie van de bijeenkomst van 17 juni jl. Op deze dag hebben we met een aantal klanten van gedachten gewisseld over de aanvraag van de subsidie praktijkleren en het afleggen van verantwoording.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Klik hieronder om naar de Staatscourant nr. 31130 van 5 november 2013 te gaan voor meer informatie over deze regeling.

PDF icoonStaatscourant nr.31130

 

prevnext

NCVB partners

 • StartPeople Sector: Uitzendbranche