EVC-traject

Een EVC-traject geeft de mogelijkheid tot vrijstelling voor  bepaalde onderdelen van de mbo-opleiding van uw medewerkers. NCVB Bedrijfsopleidingen kan deze procedure voor uw organisatie in gang zetten.

 

EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Het is een methode waarmee medewerkers hun kennis en ervaring, opgedaan in werk, scholing of vrije tijd, in kaart brengen en officieel laten erkennen voor een beroepsopleiding, beroep of functie. Een EVC-traject is geen opleiding maar een volwaardig EVC-traject leidt wel tot een landelijk of branche-erkend certificaat of zelfs tot een volledig diploma.

 

Het EVC-traject is bedoeld voor werknemers met langdurige werkervaring binnen uw bedrijf, wat kan leiden tot een verkorting van het opleidingstraject.

 

Meer redenen om een EVC-traject in te zetten

 • EVC werkt stimulerend en vergroot de zelfontplooiing van werknemers
 • EVC sluit aan bij het maken van keuzes in het te voeren personeelsbeleid
 • EVC zorgt voor een helder inzicht in de competenties van werknemers
 • EVC bevordert  de interne mobiliteit van werknemers
 • EVC stimuleert een leven lang leren
 • EVC kan onderdeel uitmaken van een Sociaal Plan om uitstromende werknemers betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

 

Het EVC-traject bestaat uit de volgende fasen:

 1. Voorlichting
 2. Intake
 3. Gesprek tussen deelnemer en assessor
 4. Adviesrapport

 

Duur

Een EVC-traject heeft een gemiddelde doorlooptijd van 10 weken.

 

Kosten

De berekening van een EVC-traject gebeurt op basis van een offerte. De kosten komen meestal uit op een bedrag tussen de €700 en €1.000. Een werkgever die voor zijn werknemer een EVC-procedure betaalt, heeft recht op een afdrachtvermindering van €300. 

prevnext

NCVB partners

 • Trekpleister Sector: Retail